Jak działa szef Amazona?

0
789
Jeff Bezos
Zdaniem biznesmena kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie się na kliencie, a ściślej rzecz biorąc na jego potrzebach | fot.: By Seattle City Council from Seattle - https://www.flickr.com/photos/seattlecitycouncil/39074799225/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78837250

„Bezonomika” to tytuł książki, którą napisał Brian Dumaine, tytuł odnosi się do filozofii biznesowej Jeffa Bezosa, twórcy Amazona. Autor pokazuje, jaki wpływ ma ta filozofia na sposób życia amerykańskich konsumentów i ogólnie na styl prowadzenia biznesów na całym świecie. Dziennikarz, gromadząc materiały do książki, rozmawiał z wieloma pracownikami Amazona i innych firm.

Pierwsza zasada filozofii Jeffa Bezosa

Zdaniem biznesmena kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie się na kliencie, a ściślej rzecz biorąc na jego potrzebach. W odróżnieniu od dotychczasowego modelu, gdzie skupiano się przede wszystkim na produkcie, konkurencji. Fakt, że wymagania klientów nigdy się nie stabilizują, a wręcz przeciwnie cały czas zmieniają się i rosną stanowi dla biznesmena ciekawe wyzwanie do nieustannego rozwoju. Cała praca firmy skupia się na zapewnieniu indywidualnym klientom jak najlepszych produktów i usług, taka filozofia sprawia, że niezadowolenie klientów dodaje tylko energii do ciągłego rozwoju.

Druga reguła filozofii biznesmena

Kolejna zasada wynika niejako z poprzedniej, mówi o tym, że wraz z rozwojem i powiększaniem się firmy, rosną także jej błędy, co więcej, są one nieuniknione. Tworzenie nowych rozwiązań i praca prekursora często wiąże się z przegraną, nie należy się jej bać, a trzeba ją nawet polubić. Aby wpływ na otoczenie był znaczny, trzeba pogodzić się z popełnianiem  niebagatelnych pomyłek. Z reguły zasady biznesowe mówią, że jeśli inwestycja ma 50% szans na powodzenie, to nie podejmuje się ryzyka, bez względu na to jak duże mogłyby być zyski, natomiast filozofia Jeffa Bezosa opierana jest na dewizie, że jeśli jakiś projekt ma tylko 10% szans przyniesienia stukrotnego zwrotu, to należy realizować go zawsze. Bezos dokonuje podziału wszystkich decyzji na dwie kategorie:

– decyzje nieodwołalne i bardzo rozważne,

– decyzje odwołalne, porównywane do otwartych drzwi, przez które można przejść z każdej strony.

Pierwsza kategoria stosowana jest przez rozrastające się firmy, jeśli jednak podejmuje się tylko taki typ decyzji, firma rozwija się wolniej, brak ryzyka powoduje, że staje się niekonkurencyjna i nienowatorska. Druga kategoria pozwala na szybkie wycofanie z projektów, kiedy okazują się niezyskowne, a pieniądze mogą być przeznaczone na inne inwestycje. Okazuje się jednak, że ważne jest, aby w momencie, kiedy trzeba zastosować decyzję z kategorii pierwszej nie stosować kategorii drugiej, ponieważ grozi to bankructwem firmy, zanim dojdzie do jej rozwoju.

Trzecia zasada filozofii Jeffa Bezosa

Trzecia reguła podkreśla rolę czasu w prowadzeniu przedsiębiorstwa, mówi o tym, że bogacić trzeba się powoli, „get rich slowly”. Zorientowanie na cele odległe w czasie, wymaga dyscypliny, biznesmen uważa, że planowanie strategii nie powinno odbywać się w cyklach dwu czy trzyletnich, ale w siedmioletnich.

Działania Jeffa Bezosa są dla wielu pozytywnym aspektem życia, ale stanowią też niebezpieczeństwo dla innych, np. mniejszych firm, filozofia ta ma wpływ na coraz więcej dziedzin życia, dlatego dobrze jest dowiedzieć się o niej więcej.

Czytaj także:

HMÓ