Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży

0
1656
wypowiedzenie umowy kobiecie w ciąży
Jeśli pracodawca wręczył pracownicy wypowiedzenie umowy o pracę, nie będąc świadomym jej stanu, jest to czynność zgodna z prawem, jednak nie może skutkować rozwiązaniem mowy o pracę | fot.: Fotolia

Pracownica w ciąży podlega wyjątkowej ochronie w kwestii zatrudnienia, oznacza to, że pracodawca może rozwiązać z nią umowę o pracę tylko pod pewnymi ściśle określonymi w Kodeksie pracy warunkami. Co jednak w sytuacji, gdy pracownica dopiero po złożeniu lub otrzymaniu wypowiedzenia dowiedziała się, że jest w ciąży?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży. Przypomnijmy, że kiedy umowa wygasa w trakcie trwania ciąży, jest automatycznie przedłużana do dnia porodu. Zwolnienie kobiety w ciąży jest możliwe tylko w przypadku upadłości pracodawcy lub gdy zaistniały powody określone w art. 177 § 1 K.p. pozwalające na dyscyplinarne wypowiedzenie umowy o pracę. Może się jednak zdarzyć, że pracownica złożyła lub otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie, nie wiedząc jeszcze, że w tym momencie była w ciąży. Czy w takiej sytuacji możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę dla pracownicy w ciąży

Jeśli pracodawca wręczył pracownicy wypowiedzenie umowy o pracę, nie będąc świadomym jej stanu, jest to czynność zgodna z prawem, jednak nie może skutkować rozwiązaniem mowy o pracę. Wypowiedzenie musi bowiem zostać cofnięte w chwili, gdy pracodawca zostanie poinformowany o nowych okolicznościach. W przeciwnym razie pracownica może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Na wniesienie sprawy ma 21 dni od chwili, kiedy ciąża została ujawniona. Podstawą do unieważnienia wypowiedzenia przez pracodawcę jest zaświadczenie lekarskie przedłożone przez pracownicę potwierdzające jej stan w momencie otrzymania wypowiedzenia. Kodeks pracy nie określa przy tym żadnej szczególnej formy takiego zaświadczenia. Pracodawca ma także obowiązek cofnięcia wypowiedzenia i przywrócenia kobiety do pracy na poprzednim stanowisku, kiedy zajdzie ona w ciążę już w okresie trwania wypowiedzenia.

Cofniecie wypowiedzenia umowy o prace złożonego przez pracownice w ciąży

Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy to pracownica nieświadoma swojego stanu złoży wypowiedzenie umowy o pracę. W takiej sytuacji może ona wytłumaczyć swoje działanie tym, że nie wiedziała o swojej ciąży w momencie składania wypowiedzenia umowy o pracę, dlatego działała pod wpływem błędu. Wówczas pracodawca musi przyjąć oświadczenie kobiety i wycofać złożone przez nią wcześniej wypowiedzenie. Inaczej jest jednak gdy pracownica zaszła w ciąże dopiero w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Nie ma ona wtedy prawa do cofnięcia wypowiedzenia, ponieważ nie może wytłumaczyć swojego działania błędną oceną sytuacji, wynikającą z nieświadomości swojego stanu.

Na koniec należy zaznaczyć, że w obu przypadkach cofniecie wypowiedzenia, musi odbyć się za zgodą pracownicy, której ono dotyczy.

Już od ponad 10 lat służymy naszym klientom pomocą w prowadzeniu rachunkowości zarówno działalności indywidualnych, jak i spółek handlowych. Jeśli zatem szukasz kogoś, kto przejmie ciężar księgowości w Twojej firmie, będzie Cię reprezentował w US i ZUS, a także poprowadzi do Ciebie sprawy kadrowe, skontaktuj się  z nami. Nasze biuro z Ursynowa jest do Twojej dyspozycji.


Materiał partnera zewnętrznego