Czym tak naprawdę jest biznesplan?

0
499
biznesplan
Biznesplan w najprostszym ujęciu można określić jako przełożenie najważniejszych danych o firmie na konkretny opis sporządzany najczęściej w formie dokumentu | fot.: stock.adobe.com

Biznesplan stanowi swoistą ocenę szans i zagrożeń, jakie wiążą się z podejmowaną przez przedsiębiorcę działalnością. Jest to przede wszystkim dokumentacja, w której znajdziemy odpowiedzi na pytania, jaka jest strategia firmy i jakie są wyznaczone cele. Dzięki rzetelnej analizie, popartej wiarygodnymi danymi, możliwe jest wyznaczenie kursu przedsiębiorstwa oraz długofalowych celów finansowych. Biznesplan często jest dokumentem wymaganym do zdobycia finansowania w postaci kredytu, czy dotacji. Jak tworzy się biznesplan i jakie dane muszą się w nim znaleźć?

Biznesplan – czym jest i czemu służy?

Biznesplan w najprostszym ujęciu można określić jako przełożenie najważniejszych danych o firmie na konkretny opis sporządzany najczęściej w formie dokumentu. Znajdziemy w nim podstawowe informacje odnoszące się do profilu działania firmy. Zawarta w nim koncepcja działania pozwala odnaleźć najważniejsze cele strategiczne. Biznesplan to również krótkoterminowe założenia danego przedsiębiorstwa. Dzięki wyliczeniu najważniejszych celów możliwe jest skonstruowanie planu działania. W dokumencie takim możemy również odnaleźć dane na temat założeń finansowych oraz wszystkich szans i zagrożeń, które wiążą się z prowadzeniem działalności w danej branży. Podsumowując, biznesplan to opis tego, kto i w jaki sposób będzie prowadził firmę oraz jakie będą poszczególne etapy działań i ich koszty.

Jak stworzyć biznesplan i co warto wiedzieć na jego temat?

Dobrze skonstruowany biznesplan powinien opierać się na logicznym schemacie, w którym znajdziemy streszczenie zamierzonych działań i ich charakterystykę, a także oferowane usługi lub towary. Musi się w nim znaleźć też opis struktury administracyjnej, informacje o konkurencji oraz plan marketingowy i założenia finansowe. Zanim przedsiębiorca rozpocznie tworzenie biznesplanu, powinien zgromadzić wszystkie niezbędne dane, które są zgodne z rzeczywistym stanem. Co więcej, biznesplan powinien być zwięzły, zrozumiały dla odbiorców i elastyczny. Ta ostatnia cecha jest szczególnie ważna w przypadku, gdy firma ma działać na rynku charakteryzującym się wysokim poziomem zmienności i gdy zajdzie konieczność zmiany działań prowadzących do celów strategicznych. Biznesplan powinien być również poprzedzony rzetelną analizą rynku i konkurencji działającej w danej branży.

Jakich błędów powinni unikać przedsiębiorcy zaczynający swoją działalność?

Podstawowym błędem rozpoczynających własną działalność przedsiębiorców jest właśnie brak biznesplanu. Jest to swoisty drogowskaz postępowania, a gdy go braknie, pojawia się wiele niewiadomych. Młodzi przedsiębiorcy często również mają tendencje do działania bez określenia docelowej grupy odbiorców. Konieczność zdefiniowania tego, do kogo jest skierowany produkt lub usługa jest kwestią kluczową między innymi dla dalszych działań marketingowych. Dużym błędem przedsiębiorców wchodzących na rynek jest nieoszacowanie kosztów, co może prowadzić do poważnych problemów w funkcjonowaniu firmy. Pułapką dla świeżo rozpoczynających działalność może być też brak analizy konkurencji, co jest niezwykle ważne dla budowania pozycji na rynku.

Biznesplan to niezwykle ważny etap planowania działalności. Pomaga uporządkować najważniejsze informacje o firmie i stanowi drogowskaz do dalszych działań.

KMA