Nie wchodź w konflikt z prawem – narzędzia usprawniające obsługę tachografu cyfrowego?

0
783
Zakorkowana ulica w dużym mieście
Zautomatyzowane systemy wykorzystywane przez firmy zajmujące się transportem drogowym pozwalają na znaczną poprawę bezpieczeństwa kierowców. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Zaawansowane systemy cyfrowe, które pozwalają centralnie przetwarzać dane napływające z całej floty pojazdów, są w stanie zwiększyć bezpieczeństwo kierowców na drogach oraz umożliwiają rejestrowanie wszelkich wymaganych przepisami prawa informacji związanych z obsługą kart kierowców.

Dodatkowo system taki jest w stanie przypominać o ważnych terminach, a w związku z tym optymalizować funkcjonowanie całej floty. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań tego typu jest platforma WEBFLEET.

Rejestracja danych z kart kierowców

Stosowanie karty kierowcy jest obowiązkowe dla pracowników zatrudnionych w transporcie drogowym, którzy kierują pojazdami wyposażonymi w tachograf cyfrowy. Już nawet w przypadku posiadania niewielkiej floty pojazdów dopilnowanie wszystkich formalności związanych z obsługą kart kierowców może być problematyczne.

Dzięki platformie WEBFLEET można zarządzać takimi parametrami jazdy jak czas pracy i odpoczynku kierowców. Pomaga ona także w zachowaniu wymaganych przerw podczas kierowania pojazdem. Nieprzestrzeganie nakazywanych przepisami prawa odpowiednich okresów pracy i odpoczynku, może skutkować nałożeniem wysokich kar na firmę. Dodatkowo zmęczony pracownik jest bardziej narażony na wypadek podczas jazdy.

WEBFLEET umożliwia pojazdom, których tachograf ma funkcję zdalnej wysyłki danych, na ich odbieranie w czasie rzeczywistym. Dla pojazdów bez takiej funkcji przewidziano opcję ręcznego wgrywania danych do bazy centralnej. Dzięki temu jest ona na bieżąco aktualizowana i pozwala na zmaksymalizowanie efektywności pracy całej floty.

Łatwa archiwizacja i pilnowanie terminów

WEBFLEET posiada wbudowany moduł zarządzania terminami związanymi z obsługa karty kierowcy. Dzięki temu zarówno kierowca, jak i firma transportowa na bieżąco są powiadamiani o tym, kiedy karta kierowcy traci ważność. Istnieje możliwość wprowadzenia informacji o terminie zamówienia nowych kart kierowcy, a także wysyłania powiadomień o innych ważnych terminach, których dopilnowanie jest wymagane przepisami prawa.

System przypomina także o konieczności archiwizacji danych z danego tachometru cyfrowego. Wszelkie zapisywane dane są bezpiecznie przechowywane na zewnętrznych serwerach nawet przez okres 2 lat. Dzięki temu firma nie musi martwić się koniecznością gromadzenia danych z karty kierowcy i tachometru na wypadek kontroli.

Bezpieczeństwo kierowcy

Platforma umożliwia także analizę trasy kierowcy oraz rejestrację prędkości pojazdu. Dzięki temu pozwala na szybkie wykrywanie naruszeń przepisów i korygowanie niewłaściwych zachowań u każdego z kierowców. Możliwe jest zlokalizowanie czynników wpływających na powstawanie sytuacji łamania przepisów, a następnie ich eliminowanie. W konsekwencji można w sposób systemowy zredukować otrzymywaną liczbę mandatów.

Dodatkowo zarejestrowany zapis z tachografu oraz GPS chroni przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony np. policji lub inspekcji drogowej. Rejestrowane dane mają charakter obiektywny i mogą stanowić dowód w postępowaniu.

Co istotne, platforma WEBFLEET monitoruje także wszelkie otrzymane przez kierowcę mandaty i grzywny. Umożliwia to lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi oraz może ułatwić decyzję o wysłaniu danego kierowcy na np. dodatkowe szkolenie.

Zautomatyzowane systemy wykorzystywane przez firmy zajmujące się transportem drogowym pozwalają na znaczną poprawę bezpieczeństwa kierowców. Ściągają także z firmy konieczność żmudnej analizy i archiwizacji danych. Dzięki platformom jak WEBFLEET możliwe jest sprawne zarządzanie kartami kierowców oraz czasem pracy pracowników.


Materiał partnera zewnętrznego