Kto może skorzystać z dopłaty do samochodu elektrycznego i które modele są objęte dofinansowaniem?

0
921
ładowanie samochodu elektrycznego
Dziś, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza wykorzystuje się samochody tego typu w komunikacji miejskiej, jak również zachęca się kierowców do ich zakupu | fot.: stock.adobe.com

Jeszcze kilka lat temu samochody hybrydowe były uważane za drogie, ale nie dość dobre, by zwrócić na nie uwagę. Dziś, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza wykorzystuje się samochody tego typu w komunikacji miejskiej, jak również zachęca się kierowców do ich zakupu.

Co ma nas skłonić do kupna „ekoauta”?

W naszym państwie zdecydowano się na dopłaty, o które kupujący takie pojazdy będą mogli ubiegać się od grudnia 2019 roku. Pierwotnie o dopłaty z Funduszu  Niskoemisyjnego Transportu mogli ubiegać się jedynie kupujący będący osobami fizycznymi, zdecydowano się jednak na rozciągniecie tego uprawnienia również na przedsiębiorców, co należy uznać za strzał w dziesiątkę, gdyż uczyniło to pojazdy niskoemisyjne bardziej atrakcyjnymi dla przykładowo firm taksówkarskich, czy dostawczych lub zaopatrzeniowych, które często muszą wjeżdżać do centów miast. Jednak dla przedsiębiorców ustalono inne źródło finansowania.

Jak uzyskać dopłatę?

Warto zwrócić uwagę na warunki jakie muszą zostać spełnione.

Po pierwsze, kupić samochód określonego typu: w 100% elektryczny lub napędzany wodorem. Pomoc nie będzie przysługiwać właścicielom samochodów hybrydowych. Kupowany samochód musi być w zupełnie nowy, nigdy nie rejestrowany! (TYP SAMOCHODU)

Po drugie obowiązuje limit ceny zakupu dofinansowania dla osób fizycznych. Pułapem maksymalnym dopłaty jest 30% wartości samochodu, jednak objęte są nią samochody elektryczne warte do 125 tys. zł oraz do 300 tys. zł w odniesieniu do samochodów napędzanych wodorem. (LIMIT CENY ZAKUPU).

W przypadku przedsiębiorców nie ma zastosowania limit ceny zakupu, a limit kwotowy dofinansowania, dopłata wynosi 30% wartości, jednak jej maksymalna wysokość uzależniona jest od rodzaju pojazdu.

Po trzecie decyduje forma sfinansowania zakupu. o dopłaty ubiegać mogą się tylko ci, który kupili auto za gotówkę lub za środki z kredytu. Wykluczona jest wzięcie samochodu w leasing, bądź wynajem. (FORMA FINANSOWANIA).

Kolejnym warunkiem jest złożenie wniosku po starcie pierwszego naboru dofinansowania! (TERMIN ZAKUPU).

Pamiętać należy o tym, że auto kupione musi być spłacone w całości, wsparcie więc nie obowiązuje samochodów kupionych na raty! (UISZCZONA CAŁA KWOTA NALEŻNOŚCI)

Wniosek o dopłatę

Wnioski składać należy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek musi zawierać:

  • cenę samochodu
  • jego markę i model
  • dane kupującego (dane personalne, adres, PESEL, numer rachunku bankowego, wymagane oświadczenia, podpis)

W ciągu 8 miesięcy należy dostarczyć kopię faktury za samochód.
Wniosek będzie musiał być zaakceptowany przez Ministerstw Ochrony Środowiska.

Wymogi specjalne

  • Auto objęte dofinansowaniem będzie musiało być objęte ubezpieczeniem OC a ponad to obowiązkowo również AC. Kopie opłacenia obu składek będą musiały być dostarczone do NFOŚiGW;
  • Samochód będzie musiał być zarejestrowany w Polsce co najmniej dwa lata od daty zakupu;
  • Nie będzie mógł zostać sprzedany w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

Niespełnienie lub złamanie jednego z powyższych zastrzeżeń skutkować będzie obowiązkiem zwrócenia dofinansowania w całości.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas pieniądze przelane zostaną na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Jeżeli zdarzy się sytuacja, iż w konkretnym naborze uzyskamy pozytywny wynik, a na wypłacenia pomocy braknie pieniędzy, wówczas zostanie ona zrealizowana w kolejnym naborze.

KMA