Umowa wynajmu mieszkania — jakie rodzaje tego dokumentu można wyróżnić?

0
357
umowa najmu mieszkania
Pierwszym rodzajem dokumentu jest tradycyjna umowa wynajmu mieszkania | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Umowa wynajmu mieszkania reguluje prawa i obowiązki zarówno osoby korzystającej z lokalu jak i jego właściciela. Jednocześnie zgodnie z regulacjami prawnymi, umowa ta może przyjmować różne formy. Wobec tego, jakie rodzaje umowy najmu mieszkania zostały wyszczególnione w polskim ustawodawstwie?

Czym jest tradycyjna umowa wynajmu mieszkania?

Pierwszym rodzajem dokumentu jest tradycyjna umowa wynajmu mieszkania. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kodeksie cywilnym dokument ten potwierdza oddanie przedmiotu najmu na rzecz najemcy. Ta umowa wynajmu mieszkania może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Najemca, podpisując dokument zobowiązuje się do terminowego opłacania należności.

Tradycyjna umowa wynajmu mieszkania wymaga przygotowania protokołu zdawczo — odbiorczego. Jest to jeden z niezbędnych załączników do tego dokumentu. Wszelkie zniszczenia, które pojawią się w okresie wynajmu, będą rozliczane na podstawie protokołu. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w umowie, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego odnośnie najmu.

Czym wyróżnia się okazjonalna umowa wynajmu mieszkania?

Drugim rodzajem dokumentu jest okazjonalna umowa wynajmu mieszkania. Mogą zawrzeć ją jedynie ci właściciele, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej bazującej na wynajmie nieruchomości. Okazjonalna umowa wynajmu mieszkania zawierana jest na określony czas. Nie może być on dłuższy niż 10 lat. Co więcej, zawarcie tej umowy wymaga zawiadomienia urzędu skarbowego.

Okazjonalna umowa wynajmu mieszkania pozwala właścicielowi na zabezpieczenie się na wypadek „problematycznego najemcy”. Może on zażądać, aby wynajmujący wskazał możliwe miejsce zamieszkania na wypadek eksmisji. Wówczas najemca musi stworzyć odpowiedni akt notarialny, czyli sporządzić dokument w obecności notariusza.

Czym cechuje się instytucjonalna umowa wynajmu mieszkania?

Ostatnim rodzajem dokumentu jest instytucjonalna umowa wynajmu mieszkania. W tym wypadku właściciel musi prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania nieruchomości. Warto zauważyć, że instytucjonalna umowa wynajmu mieszkania musi być zawarta na określony czas. Jednak prawo nie określa maksymalnej granicy okresu, w którym może ona obowiązywać.

Instytucjonalna umowa wynajmu mieszkania musi posiadać załącznik w formie aktu notarialnego. Jest on sporządzany przez przyszłego najemcę w obecności notariusza. W akcie tym wynajmujący zobowiązuje się dobrowolnie poddać eksmisji i oddać lokal w terminie, w którym zażąda tego właściciel. W akcie najemca przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo do lokalu zastępczego.

Umowa wynajmu mieszkania — co do zasady — ma chronić interesy obu stron. Zarówno wynajmujący jak i właściciel powinni wiedzieć, czym cechują się poszczególne rodzaje dokumentu i kiedy ich zawarcie ma większy sens. Wówczas przygotowanie umowy wynajmu mieszkania i egzekwowanie jej ustaleń będzie znacznie łatwiejsze.

Materiał partnera zewnetrznego