PIT 36 – co musisz o nim wiedzieć?

0
430
pit 36
Obecnie deklarację PIT 36 można złożyć bardzo łatwo dzięki dostępności nowoczesnych systemów, które zostały stworzone przez Ministerstwo Finansów | fot.: materiał partnera

PIT 36 to jedna z tych deklaracji, którą każdego roku składają tysiące Polaków. Dokument odnosi się do osób prowadzących działalność gospodarczą i stosujących opodatkowanie według skali podatkowej. Płacony w ten sposób podatek dochodowy to dla wielu firm najbardziej opłacalna forma opodatkowania. W szczególności korzystna jest dla przedsiębiorstw działających na stosunkowo niewielką skalę i osiągających niewielkie przychody. Tego rodzaju podatnicy również mają obowiązek każdego roku złożyć deklarację podatkową, która następnie trafi do Urzędu Skarbowego. Na tej podstawie wyliczane są kwoty zaliczek na podatek i określany jest ewentualny zwrot podatku lub jego niedopłata. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Dowiedz się o czym pamiętać w kwestii deklaracji PIT 36 oraz jak złożyć ją w możliwie najłatwiejszy sposób.

Dla kogo przeznaczony jest PIT 36 oraz PIT 36L?

pit 36
Prawidłowo wypełniony formularz PIT 36 pozwoli na uniknięcie ewentualnych problemów w przyszłości i kar związanych z nieprawidłowym rozliczeniem | fot.: materiał partnera

Ten rodzaj zeznania podatkowego wypełniają przede wszystkim osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną zgodnie ze skalą podatkową. Poza samymi przedsiębiorcami ten formularz wypełniają także osoby, które uzyskiwały przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub podnajmu opodatkowanych na zasadach ogólnych. Również osoby, które same odprowadzały zaliczki na podatek są zobowiązane do wypełnienia tej właśnie deklaracji. Również osoby, które osiągały dochody za granicą mają obowiązek wykazać je w tej deklaracji. Ostatnią grupą są osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, które są opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową.

Powyższe grupy osób są zobowiązane do tego, aby każdego roku składać deklarację podatkową, w której będą wykazywały wszystkie osiągnięte w poprzednim roku dochody. Prawidłowo wypełniony formularz PIT 36 pozwoli na uniknięcie ewentualnych problemów w przyszłości i kar związanych z nieprawidłowym rozliczeniem. Bardzo istotna jest tym samym wysoka dokładność i sprawdzenie wszelkich informacji podawanych w deklaracji pod kątem ich prawidłowości.

Innym rodzajem dokumentu jest PIT 36L. Także przeznaczony jest dla osób na działalności gospodarczej, ale dotyczy jedynie przedsiębiorców opodatkowanych według podatku liniowego. W tym przypadku stawka jest stała i wynosi 19%.

Skorzystanie z nowoczesnych systemów pozwalających rozliczyć podatek dochodowy

Obecnie deklarację PIT 36 można złożyć bardzo łatwo dzięki dostępności nowoczesnych systemów, które zostały stworzone przez Ministerstwo Finansów. System e-PITy to świetny wybór dla podatników, którzy pragną rozliczyć się bez wychodzenia z domu i jednocześnie skorzystać z wielu interesujących udogodnień, które zostały dla nich przygotowane. Rozliczenie się przed Urzędem Skarbowym może być dzięki temu jeszcze prostsze. System przygotowany przez MF udostępnia bowiem dla podatników rozliczających zarówno podatek przy zastosowaniu skali podatkowej, jak i podatek liniowy deklaracje, które zostały już wstępnie uzupełnione. Na podstawie danych dostępnych w systemach informatycznych możliwe jest wstępne wypełnienie zeznania. Dzięki temu rozliczenie PIT przebiega o wiele sprawniej i jest do pewnego stopnia zautomatyzowane. Przedsiębiorcy są jedynie zobowiązani wprowadzić informacje o wysokości osiągniętego dochodu i sprawdzić poprawność pozostałych danych. Na tej podstawie narzędzie informatyczne wyliczy najważniejsze aspekty podatkowe. W momencie, gdy wszystko się zgadza to wystarczy jedynie wysłać PIT 36 do Urzędu Skarbowego. Po prawidłowym przesłaniu można również pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest dowodem na to, że deklaracja została prawidłowo wysłana.

Istotne kwestie przy rozliczeniach dla działalności gospodarczej

Składając deklaracje podatkowe warto również pamiętać o kilku istotnych kwestiach, które są związane z samym dokumentem. Przede wszystkim PIT 36 należy złożyć w terminie do 2 maja 2023 roku. Jest to ostateczny termin na to, aby przesłać wypełnioną już deklarację. Dla własnego spokoju i komfortu warto to jednak zrobić odpowiednio wcześniej. W sytuacji przysługującego zwrotu podatku wcześniejsze złożenie deklaracji pozwala na szybsze odzyskanie konkretnych kwot.

Kwestią o której warto wiedzieć jest także możliwość przekazania części podatku na organizacje dobroczynne. Zeznanie podatkowe pozwala na przekazanie niewielkiej kwoty na wszelkiego rodzaju fundacje. Możliwość ta nic nie kosztuje podatnika i jak najbardziej warto z niej skorzystać.

Na stronie PIT 36 można znaleźć wszelkie informacje na temat tego jak przeprowadzić rozliczenie PIT. Wiedzę zdobędą zarówno osoby rozliczające się na ogólnych zasadach, na podatku liniowym, jak i płacące zryczałtowany podatek dochodowy.

Pomoc księgowa przy składaniu deklaracji

Prowadząc działalność można skorzystać również z pomocy osoby odpowiedzialnej za księgowość przy składaniu PIT 36. Deklaracja PIT do celów podatkowych dzięki temu zostanie wypełniona poprawnie i organy podatkowe nie będą miały żadnych zarzutów. Zostaną w niej uwzględnione wszystkie przychody opodatkowane i wskazane zostaną źródła przychodów. Doświadczeni księgowi będą w stanie także reprezentować podatnika w Urzędzie Skarbowym w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Dla wielu przedsiębiorców skorzystanie z takiej pomocy będzie zatem najbardziej korzystne.

Materiał partnera