Na jakiej podstawie można unieważnić małżeństwo?

0
817
unieważnienie małżeństwa
Decyzja o unieważnieniu małżeństwa musi zostać podjęta przez sąd i może mieć miejsce tylko w przypadku, kiedy są ku temu odpowiednie przesłanki | fot.: stock.adobe.com

Czasami po zawarciu małżeństwa z jakiegoś powodu żałujemy tej decyzji. Pojawia się konflikt lub problem, którego nie da się rozwiązać. Najczęściej w takich sytuacjach jeden z współmałżonków wnioskuje o rozwód. Jednak w niektórych przypadkach dopuszczalne jest przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy unieważnienie małżeństwa. W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy jest to możliwe.

Przeszkody małżeńskie a unieważnienie

Decyzja o unieważnieniu małżeństwa musi zostać podjęta przez sąd i może mieć miejsce tylko w przypadku, kiedy są ku temu odpowiednie przesłanki. Są one wymienione w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Przeszkoda małżeńska wieku

Małżeństwa nie może zawrzeć osoba, która nie ma ukończonych lat osiemnastu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kobieta ukończyła lat 16, a okoliczności wskazują na to, że zawarcie takiego małżeństwa byłoby zgodne z dobrem kobiety i założonej rodziny.

Unieważnienie małżeństwa na tej podstawie jest nieskuteczne, jeśli mężczyzna przed wytoczeniem powództwa osiągnął ten wiek lub gdy kobieta zaszła w ciążę.

Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy

Według prawa, osoby, które cierpią na choroby psychiczne nie mogą brać ślubu. Jeśli po zawarciu małżeństwa okaże się, że współmałżonek zataił fakt o chorobie psychicznej, można się ubiegać o unieważnienie. Ważne jednak jest, że nie można tego zrobić, kiedy choroba psychiczna rozwinie się już po ślubie – w takim wypadku nie jest to podstawą do unieważnienia. Należy też wiedzieć, że w przypadku, kiedy choroba ustała, również nie jest do tego podstawą.

Ubezwłasnowolnienie

Osoby, które są całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawierać małżeństw. Dlatego w takim przypadku, związki małżeńskie zawsze podlegają unieważnieniu. Na tej podstawie obie strony mogą żądać unieważnienia. Jest jednak sytuacja, kiedy nie można unieważnić takiego małżeństwa – kiedy ubezwłasnowolnienie zostało uchylone.

Bigamia

W przypadku, kiedy osoba, która zawarła małżeństwo zataiła fakt bycia w innym związku małżeńskim, małżeństwo jest nieważne. Dzieje się tak, ponieważ art 13. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi o tym, że osoba, która pozostaje w związku małżeńskim nie może zawrzeć innego małżeństwa. W tym wypadku każda osoba, która ma w tym interes prawny może wystąpić o unieważnienie. Może to zrobić również prokurator, który posiada legitymację ważną do wytaczania powództwa o unieważnienie.

Należy pamiętać, że w przypadku unieważnienia z powodu bigamii konieczne jest pozwanie obu małżonków, bez tego pozew nie zostanie przyjęty. Natomiast w przypadku, kiedy jednocześnie toczą się dwa procesy – rozwodowy i o unieważnienie z powodu bigamii, wyrok tego drugiego zależy od procesu rozwodowego.

Alkoholizm

W przypadku psychicznego uzależnienia od alkoholu również można ubiegać się o unieważnienie małżeństwa. Efektem takiego uzależnienia jest zaniedbywanie swoich obowiązków. Jednak aby było możliwe unieważnienie na tej podstawie, niezbędne będzie zebranie odpowiednich materiałów, które stanowić będą dowód. Najbardziej przydatne w takim wypadku będą zeznania świadków lub dokumenty w postaci zaświadczeń o leczeniu odwykowym.

Materiał partnera