Wizy do USA. Kiedy i dlaczego zostały wprowadzone?

0
6183
kiedy zostana zniesione wizy do USA
Póki co, ani zmiany w polskiej, ani amerykańskiej polityce nie przynoszą zasadniczych rozwiązań w kwestii wiz. Pozostaje jedynie czekać na to, aż Polska spełni wymagane przez USA warunki | fot.: Fotolia

Przy okazji niemal każdej ważniejszej wizyty politycznej w Stanach Zjednoczonych poruszany zostaje temat zniesienia wiz dla Polaków. Jeżeli chodzi o nasz kraj, wciąż nie spełnia on niezbędnych kryteriów do objęcia do objęcia go ruchem programu bezwizowego. Aczkolwiek w wielu krajach Europy wizy do USA zostały zniesione. Obecnie na starym kontynencie jedynie obywatele Cypru, Bułgarii, Chorwacji, jak również Bułgarii oraz Rumunii potrzebują tego dokumentu. Mimo wielu rozmów i deklaracji, o których słyszy się od lat, nadal nie wiadomo, czy i kiedy polityka wizowa Stanów Zjednoczonych ulegnie zmianie.

To, czy w podróży do konkretnego państwa potrzeba jest potrzeba jest wiza, zależy od indywidualnych umów międzynarodowych, między konkretnymi państwami, bądź organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Unia Europejska.

Kiedy wizy zostały wprowadzone?

Wizą nazywany pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy, bądź pobytu na terenie obcego państwa, przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne tegoż kraju. Otóż w 1990 roku powstała ustawa migracyjna, wraz z którą Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił program „Wiz dla Imigrantów Różnych Narodowości”. Program ten zakładał, że każdego roku będzie podlegać losowaniu 55 tysięcy wiz dla osób pochodzących z państw o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. Są także takie kraje, które zostały wyłączone z loterii, w niektórych latach dotyczyło to także Polski.

Dlaczego wprowadzono wizy do Stanów Zjednocznych?

Wizy zostały wprowadzone w szczególności ze względów ekonomicznych. Jednakże kraje, którym odmówiono zniesienia wiz – a jest ich niewiele – nadal nie rozumieją, dlatego to akurat z ich powodu gospodarka Stanów Zjednocznych mogłaby pod jakimkolwiek względzie ucierpieć. W Polsce, wraz ze zmianą nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, toczyła się nierozerwalna dyskusja odnośnie zniesienia wiz dla Polaków. Jednakże sytuacja ta wymagałaby również zamiany prawa w Kongresie. Może kwestia wiz wyglądałaby inaczej, gdyby Polonia mieszkająca w Stanach Zjednoczonych w większej mierze zabiegała o wprowadzenie ruchu bezwizowego. Niestety, wszelkie akcje i wielokrotne próby wytworzenia atmosfery zaangażowania wokół tej sprawy nie przyniosły żadnych rezultatów. Wątpliwym jest więc, aby prezydent Stanów Zjednoczonych coś pod tym względem zmienił bez nacisków wewnętrznych. Donald Trump podczas swojego spotkania w Chicago z Polonią oznajmił, że jeżeli wygra wybory prezydenckie, to zadecyduje o zniesieniu wiz dla Polaków. Zaznaczył także, że zrobi to w przeciągu czternastu dni roboczych. Jak wiadomo, tak się nie stało.

I choć nadal Polacy muszą składać wnioski wizowe, to procedura jest maksymalnie upraszczana, szacuje się, że wizyta w konsulacie powinna trwać nie dłużej niż 15 minut.  Amerykańscy konsulowie odrzucają wnioski o wizy w wyjątkowych sytuacjach: w przypadkach osób łamiących prawo czy przekraczających dozwolony czas pobytu w USA.

Unia Europejska w polskiej sprawie

Także UE zabiera głos w sprawie zniesienia ruchu wizowego dla Polaków. Niektórzy eurodeputowani postulują nawet, aby Komisja Europejska wprowadziła wizy dla obywateli amerykańskich przyjeżdżających do krajów Unii Europejskiej. Przekonują, że chodzi przede wszystkim o kwestię równego traktowania wszystkich członków Unii, którym Waszyngton nadal odmawia zniesienia wiz.

Póki co, ani zmiany w polskiej, ani amerykańskiej polityce nie przynoszą zasadniczych rozwiązań w kwestii wiz. Pozostaje jedynie czekać na to, aż Polska spełni wymagane przez USA warunki. Jeśli w wyznaczonym czasie uda się osiągnąć wynik niższy niż 3% odrzuconych wniosków, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego automatycznie zostanie zobligowany do podjęcia dalszych kroków sprawdzających, m.in. zabezpieczenia stosowane przy wydawaniu paszportów. Od wyników tej kontroli będzie zależała decyzja o włączeniu Polski do ruchu bezwizowego. W 2017 roku wskaźnik ten wynosił niecałe 6% Może się więc okazać, że zniesienie wiz będzie zależało od samych Polaków.


SKA