Te programy i narzędzia komputerowe pomogą Ci uporządkować pracę i zwiększyć jej wydajność!

0
481
dziewczyna przy komputerze
Dziś coraz więcej stanowisk pracy zarówno stacjonarnej jak i zdalnej wymaga wykonywania czynności na komputerze. Wiąże się to często z koniecznością dobrej organizacji i ryzykiem niższej wydajności | fot.: stock.adobe.com

Dziś coraz więcej stanowisk pracy zarówno stacjonarnej jak i zdalnej wymaga wykonywania czynności na komputerze. Wiąże się to często z koniecznością dobrej organizacji i ryzykiem niższej wydajności. Na pomoc przychodzą różne rodzaje programów i narzędzi komputerowych, które skutecznie pomogą w uporządkowaniu pracy oraz zwiększą jej wydajność.

Narzędzia do ewidencji czasu pracy

Praktycznie każda Firma posiada swój system kontrolowania i zliczania godzin swoich pracowników. Mimo to, warto skorzystać z odrębnego narzędzia do ewidencji czasu pracy. Takie narzędzia często pozwalają na ułożenie sobie planu działań na dany dzień, dzięki któremu mamy pod kontrolą wszystkie zaplanowane działania. Kolejną zaletą stosowania takich narzędzi jest możliwość obserwacji swojej wydajności. Dzięki zapisom, jak długo wykonywaliśmy daną czynność, wiemy na przyszłość, ile czasu przewidzieć na konkretne zadanie. Co więcej, często narzędzia te oferują opcję dzielenia wykonywanych działań na płatne i niepłatne, dzięki czemu możemy zapisać cały czas spędzony w pracy, włącznie z przerwami i innymi aktywnościami. Wśród najpopularniejszych narzędzi do ewidencji pracy można wymienić Jira (opcja zapisu czasu pracy), TMetric czy TimeCamp.

Chmura

Kolejnym, szalenie ułatwiającym pracę w przy komputerze narzędziem jest przestrzeń w sieci, do której dostęp mają konkretni pracownicy i widzą oni umieszczane tam treści. Dzięki temu nie ma potrzeby indywidualnego przesyłania plików wszystkim innym osobom. Każdy z uprawnionych do korzystania z przestrzeni ma także możliwość edycji umieszczanych plików. W chmurze mogą być przechowywane takie treści jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne, pliki dźwiękowe, obrazy, wideo czy prezentacje. Każda przestrzeń posiada ograniczoną ilość miejsca, jednak każda oferuje zazwyczaj możliwość poszerzenia pakietu za opłatą. Korzystanie z chmury pozwala na lepszą organizację pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej, nie niesie ryzyka utraty plików (np. wskutek usterki komputera), a także podnosi wydajność znacznie ułatwiając komunikację i przekazywanie treści pomiędzy pracownikami. Do najbardziej znanych i najczęściej używanych chmur możemy z pewnością zaliczyć Dysk Google i OneDrive.

Kalendarz 

Bardzo ważnym elementem efektywnej i uporządkowanej pracy przy komputerze jest kalendarz. Dzięki możliwości planowania działań na wybrany czas do przodu, praca może stać się o wiele bardziej uporządkowana i wydajna. Kalendarz umożliwia zapisywanie wielu rodzajów treści, m.in. wydarzeń, spotkań, przypomnień, ale też zadań do wykonania na dany czas. Niektóre kalendarze online oferują także opcję dodawania gości do wydarzeń (co usprawnia i porządkuje m.in. organizację spotkań), a nawet, jeśli inni udostępnią nam swój kalendarz do wglądu, ustalanie wspólnych, pasujących wszystkim terminów. Dzięki wglądowi w swoje (i nie tylko) plany i nadchodzące wydarzenia możemy także podnieść wydajność pracy, wykorzystując luki pomiędzy stałymi wydarzeniami do wykonywania innych zadań. Najpopularniejszym kalendarzem online jest Kalendarz Google.

Narzędzi usprawniających i podnoszących wydajność pracy jest wiele. Praca przy komputerze wymaga dużej samodyscypliny i organizacji, a m.in. dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom, utrzymanie tych cech stanie się zdecydowanie łatwiejsze i mniej męczące.

SOL