Kolizja samochodowa – co robić?

0
1375
stłuczka samochodowa
Niemal każdy kierowca zgodzi się z tym, że jednym z najgorszych zdarzeń drogowych jest kolizja samochodowa | fot.: stock.adobe.com

Niemal każdy kierowca zgodzi się z tym, że jednym z najgorszych zdarzeń drogowych jest kolizja samochodowa. W sytuacji, gdy uderzymy w latarnię czy barierkę mamy do czynienia ze stresem i złością z powodu własnej nieuwagi. Stłuczka z innym samochodem o wiele bardziej komplikuje sprawę, ponieważ mamy do czynienia z drugim kierowcą i co najmniej dwoma uszkodzonymi pojazdami. Choć w wyniku kolizji (zgodnie z definicją) osoby na drodze nie ponoszą śmierci oraz nie doznają urazów, wciąż niesie ona za sobą straty materialne. Warto zatem wiedzieć jak zachować się w takiej sytuacji.

Kolizja – co zrobić od razu?

Istotne jest zastosowanie się do kilku podstawowych zasad, aby móc uzyskać odszkodowanie OC lub AC. Musimy się upewnić czy w zdarzeniu drogowym nikt nie został ranny. Nawet jeśli kierowca lub pasażer ma lekkie otarcia lub rany to mamy do czynienia już z wypadkiem. W takiej sytuacji powinniśmy wezwać pogotowie lub upewnić się, że dana osoba zasięgnie porady lekarskiej.

Jeśli natomiast po oględzinach okazuje się, że nikt nie ucierpiał, a uszkodzeniu uległ samochód, element nawierzchni czy słup przydrożny – wtedy mówimy o kolizji. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby nie stwarzać zagrożenia na drodze, dlatego jeśli pojazd nam na to pozwala musimy zjechać na pobocze lub ustawić je w bezpiecznym miejscu, które nie będzie blokować ruchu lub stwarzać zagrożenia kolejnych stłuczek.

Jeśli dalsza jazda nie wchodzi w grę powinniśmy spróbować zepchnąć pojazd z drogi lub koniecznie oznakować miejsce zdarzenia. Aby tego dokonać należy ustawić trójkąt ostrzegawczy 100 m przed miejscem kolizji na autostradzie lub drodze ekspresowej, 30-50 m przed miejscem kolizji na drogach poza terenem zabudowanym oraz tuż przy samochodzie w terenie zabudowanym.

Co dalej?

Po zepchnięciu samochodu na pobocze lub oznakowaniu miejsca zdarzenia powinniśmy uzgodnić wraz z uczestnikami zdarzenia czy będzie wzywana policja. Funkcjonariusze mają obowiązek przybyć na miejsce i ustalić dalsze kroki postępowania. Istnieje jednak inna możliwość – spisanie wspólnego oświadczenia o przebiegu zdarzenia drogowego w sytuacji, gdy sprawca kolizji przyznał się do winy, wszyscy uczestnicy stłuczki zgadzają się co do przebiegu zdarzenia oraz co najważniejsze, nie istnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa (alkohol oraz inne środki odurzające).

Jak poprawnie spisać oświadczenie? Deklaracja musi zawierać następujące elementy: datę i miejsce zdarzenia, krótki opis zdarzenia, wskazanie kto jest sprawcą zdarzenia, dane właścicieli aut biorących udział w kolizji, dane osób kierujących autami w momencie zdarzenia, dane samochodów biorących udział w zdarzeniu, numer ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeń, listę widocznych uszkodzeń aut biorących udział w kolizji oraz podpisy kierujących pojazdami. Warto również dodatkowo zrobić zdjęcie samochodów tuż po zdarzeniu.

I co najważniejsze – nie wolno uciekać z miejsca kolizji. Jest to brak odpowiedzialności oraz przejaw wysokiej nierozwagi, która mocno nadszarpnie kieszeń winnego stłuczki. Jeśli policja odnajdzie winnego ubezpieczyciel OC zażąda zwrotu pieniędzy wypłaconych poszkodowanemu.

ZMA