Rozwiertaki – co warto wiedzieć?

0
2400
Rozwiertaki
Najczęściej stosowane są dwa rodzaje rozwiertaków: zdzierak i wykańczak, które mogą usunąć ok. 0,2 mm naddatku. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Narzędziami służącymi do końcowej obróbki wykańczającej otwory stożkowe lub walcowe z wysoką dokładnością, są rozwiertaki. Wykonanie otworów przez rozwiertaki klasyfikowane jest w skali od IT7 do IT5. Zadaniem rozwiertaków jest poprawa geometrii otworów po wiertle oraz przekształcenie chropowatości powierzchni bocznej i osi otworów. Rozwiertaki wykonywane są przede wszystkim ze stali szybkotnącej HSS-E, która ma 5% dodatek kobaltu; stali szybkotnącej HSS, oraz stali pełnowęglikowej proszkowej VHM.

Podział rozwiertaków

Rodzaje rozwiertaków dzielą się pod względem postaci obrabianego otworu – wyróżnia się rozwiertak do otworu walcowego stożkowego, pod względem precyzyjności obróbki – zdzieraki i wykańczaki; pod względem sposób pracy – rozwiertaki maszynowe lub ręczne; pod względem możliwości używalności – rozwiertaki stałe i nastawne; oraz ze względu na zamocowanie – wtedy wyróżnia się rozwiertaki trzpieniowe i nasadzane. Istnieje także klasyfikacja rozwiertaków ze względu na mocowanie – mówimy wtedy o rozwiertakach trzpieniowych na trzpieniu z chwytem walcowym lub na stożku Morse’a (obróbka takim rozwiertakiem ma za zadanie usunąć bardzo dużej ilości materiału) oraz o rozwiertaki nasadzane. Podział ze względu na budowę ostrzy wyróżnia rozwiertaki o ostrzach prostych lub śrubowych. Istnieje także podział rozwiertaków na: rozwiertak kotlarski, rozwiertak komorowy oraz rozwiertak nastawny. Pod względem materiału, do obróbki stosuje się rozwiertak do metalu i do drewna.

Wybierane najczęściej rozwiertaki? Zdzierak i wykańczak!

Najczęściej stosowane są dwa rodzaje rozwiertaków: zdzierak i wykańczak, które mogą usunąć ok. 0,2 mm naddatku. Rozwiertak zdzierak ma za zadanie usunięcie dość znacznej części, przez co wymagany jest dodatni kąt natarcia na czołowych krawędziach skrawających. Ze względu na to rozwiertaki zdzieraki posiadają ostrza kręte, które wyglądają tak jak wiertła. Wykańczak służy do rozwiercania otworów walcowych po rozwiertakach zdzierakach lub po wiertle, tak żeby nie trzeba było poprawiać otworu. Może być wykonane, jeśli usuwana jest cienka warstwa materiału. Najczęstszą stosowaną dokładnością w rozwiertakach jest dokładność H7.

Ręczne rozwiercenie otworów?

Ręczne rozwiercanie otworów jest możliwe dzięki wykorzystaniu rozwiertaków. Rozwiertaki nastawne stworzone są na potrzeby skutecznego powiększania wywierconych wcześniej otworów.

W przypadku rozwiertaków do otworów stożkowych obróbka ma na celu usunięcie większej ilości materiału – przekształcenie wstępnie wykonanego wiertłem otworu walcowego w stożkowy. Zazwyczaj używa się kompletu trzech rozwiertaków – wstępnego, zdzieraka i wykańczaka. Cena rozwiertaka zależy od jego rodzaju, przeznaczenia, wymiarów i materiału, z jakiego został wykonany. Pojedynczy rozwiertak kosztuje około 80 zł. W sprzedaży dostępne są także zestawy rozwiertaków, ich koszt to minimum 200 złotych.


Materiał partnera zewnętrznego