Depresja – jak z nią walczyć?

0
1151
Kobieta w depresji
Leczenie depresji opiera się na terapii biologicznej, czyli farmakoterapii oraz psychoterapii. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Depresja to najczęściej występujące zaburzenie psychiczne, które jest przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy.

Mechanizm powstawania depresji do tej pory nie jest do końca znany. Za rozwój depresji mogą być odpowiedzialne czynniki psychologiczne, genetyczne czy społeczne. Depresja nie zawsze jest łatwa do rozpoznania, często towarzyszą jej, bowiem mniej typowe objawy utrudniające właściwą diagnostykę. Obecnie stosowane metody walki z depresją są coraz bardziej skuteczne i mniej obciążające.

Przyczyny depresji

Depresja znacznie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Ma zazwyczaj złożone podłoże i może być wynikiem obciążeń genetycznych, zaburzeń somatycznych, pojawić się w odpowiedzi na silny stres, chorobę przewlekłą czy nadużywanie środków uzależniających. Cennym źródłem informacji na temat depresji, przyczyn, objawów i metod leczenia jest portal www.hellozdrowie.pl.

Jest to choroba, objawiająca się przede wszystkim zaburzeniami nastroju, spadkiem tempa działania i myślenia, obniżeniem apetytu, a nawet objawami somatycznymi. Depresja ma charakter przewlekły i nawracający wobec tego wymaga specjalistycznej diagnostyki i leczenia.

Objawy depresji

Depresja objawia się przede wszystkim obniżeniem nastroju i zaburzeniami odczuwania przyjemności. Depresji towarzyszyć mogą również zobojętnienie, drażliwość, niemożność opanowania emocji, brak apetytu, nadmierna męczliwość oraz ograniczenie codziennej aktywności. Osoby cierpiące na depresję mogą mieć problem z obniżeniem samooceny, co skutkuje poczuciem utraty sensu życia, a nawet myślami samobójczymi. Nietypowym objawem depresji, który często jej towarzyszy jest też lęk. Depresja może dawać również objawy, które utrudniają rozpoznanie właściwej przyczyny tego stanu. Do nietypowych objawów depresji należą: zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, spadek libido oraz zaburzenia miesiączkowania u kobiet. W chwili obecnej medycyna nie dysponuje obiektywną metodą diagnostyczną depresji. Depresja jest więc rozpoznawana w sensie subiektywnym stąd różne szacunkowe dane na temat częstości występowania depresji w populacji.

Leczenie depresji

Leczenie depresji opiera się na terapii biologicznej, czyli farmakoterapii oraz psychoterapii. Skuteczność leczenia znacznie wzrasta, gdy obie te metody zostaną zastosowane jednocześnie. Pomocna w leczeniu depresji jest również światłoterapia. Decyzję o sposobie leczenia i przyjmowaniu środków farmakologicznych podejmuje psychiatra, który dostosowuje leki do objawów i ewentualnych interakcji z innymi farmaceutykami. Efekty leczenia są przeważnie dostrzegalne dopiero po kilku tygodniach, niekiedy potrzebna jest zmiana leków, dołączenie innych środków, bądź kolejnych metod terapii. Szpitalne leczenie depresji stosuje się tylko w skrajnych przypadkach po wyczerpaniu innych metod lub przy braku satysfakcjonujących efektów po długotrwałej terapii ambulatoryjnej. Alternatywną metodą leczenia depresji jest fototerapia. Lecznicze działanie światłoterapii nie zostało do końca udowodnione, wiadomo jednak, że dzięki fototerapii w organizmie wzrasta poziom melatoniny i serotoniny, co ma bezpośredni wpływ na samopoczucie osoby z depresją.

Depresja czy chandra

Depresję od chandry odróżnia długość utrzymywania się objawów. W przypadku chandry dolegliwości utrzymują się przeważnie do kilkunastu godzin, czasem przez kilka dni, jeżeli zaś mamy do czynienia z depresją objawy utrzymują się do kilku tygodni, w tym czasie ulegają również znacznemu nasileniu. Osoby zmagające się z depresją inaczej niż w przypadku cierpiących na chandrę mają również problemy z dezorganizację życia rodzinnego i zawodowego.


Materiał partnera zewnętrznego