Odszkodowanie za uraz lub uszczerbek na zdrowiu — na ile możemy liczyć?

0
357
uraz nogi
Odszkodowanie za uraz lub uszczerbek na zdrowiu można uzyskać w ramach ubezpieczenia NNW | fot.: stokc.adobe.com

Wypadki zdarzają się w najmniej oczekiwanych momentach — w pracy, w drodze do szkoły czy podczas urlopu. Często skutkują dość poważnymi uszkodzeniami ciała. Osobom objętym ubezpieczeniem za złamania, skręcenia, zwichnięcia i inne problemy zdrowotne należy się odszkodowanie. Ile może ono wynosić? Sprawdź!

Czym jest uraz i uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uraz lub uszczerbek na zdrowiu przysługuje osobom mającym wykupioną odpowiednią polisę. Ubezpieczyciele na różne sposoby określają wymienione zdarzenia ubezpieczeniowe i samodzielnie ustalają, w jakich sytuacjach przewidują możliwość wypłaty świadczenia. 

Firma Allianz zapewnia rekompensatę finansową w razie powstania uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku. Wedle definicji zawartej w OWU odszkodowanie należy się ubezpieczonemu, który doznał fizycznego uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia powodujących upośledzenie czynności organizmu w ściśle określonych okolicznościach. W przypadku towarzystwa Allianz za wypadek uznaje się gwałtowne zdarzenie niezależne od woli i stanu ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym.

Komu przysługuje odszkodowanie za uraz lub uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uraz, uszczerbek na zdrowiu czy uszkodzenie ciała można najczęściej otrzymać w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Taką umowę dodatkową proponują różne firmy ubezpieczeniowe jako rozszerzenie standardowej polisy na życie i zdrowie. Zapewnia ona możliwość uzyskania wsparcia finansowego w razie wystąpienia niespodziewanych zdarzeń w życiu ubezpieczonego. Zalicza się do nich m.in.:

 • trwałe uszkodzenie ciała (np. całkowita utrata kończyny czy utrata słuchu, wzroku lub mowy);
 • trwały uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała nierokujące poprawy);
 • oparzenie lub odmrożenie;
 • pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie;
 • złamanie kości lub zwichnięcie stawu.

Więcej przykładów na temat odszkodowania za uraz znajdziesz na stronie: https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/skrecenie-kostki-ile-wynosi-odszkodowanie/194.html.

Ile wynosi odszkodowanie za uraz lub uszczerbek na zdrowiu?

Wysokość odszkodowania za uraz lub uszczerbek na zdrowiu zmienia się w zależności od wielu czynników. Największy wpływ na kwotę świadczenia ma gwarantowana suma ubezpieczenia i poziom uszczerbku na zdrowiu. Wartość możliwej do otrzymania rekompensaty określa zawsze tabela zawarta w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Poniżej znajdują się przykładowe kwoty odszkodowań za różne zdarzenia ubezpieczeniowe wyliczone na podstawie OWU firmy PZU dla polisy NNW, której suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł.

 • 50 000 zł — całkowita utrata wzroku w obu oczach;
 • 40 000 zł — całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia;
 • 25 000 zł — całkowita utrata ręki;
 • 10 000 zł — oparzenie II stopnia powyżej 30% powierzchni ciała;
 • 15 000 zł — całkowita utrata słuchu w jednym uchu;
 • 5 000 zł — złamanie kości udowej i zwichnięcie stawu biodrowego;
 • 3 500 zł — złamanie w obrębie kości podudzia;
 • 2 000 zł — złamanie kości twarzoczaszki;
 • 2 000 zł — złamanie w obrębie kości przedramienia jedno lub wielomiejscowo otwarte;
 • 2 000 zł — oparzenie III stopnia do 5% powierzchni ciała;
 • 1 500 zł — zwichnięcie stawu barkowego lub łokciowego;
 • 1 000 zł — złamanie kości palca stopy.

Powyższe zestawienie pokazuje, że kwoty odszkodowania za uraz lub uszczerbek na zdrowiu są naprawdę różne. Wylicza się je indywidualnie w zależności od powagi uszkodzenia ciała, sumy ubezpieczenia i zapisów w umowie.

Jak uzyskać odszkodowanie za uraz lub uszczerbek na zdrowiu?

Każda firma ubezpieczeniowa ma własne procedury dotyczące przyznawania i wypłacania odszkodowań. Niektóre umożliwiają zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego za pośrednictwem aplikacji mobilnej, inne sms-em, a jeszcze inne — telefoniczne. Przeważnie do uzyskania świadczenia niezbędne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Zazwyczaj towarzystwa wymagają przedstawienia dokumentacji medycznej  potwierdzającej uraz lub uszczerbek na zdrowiu oraz pisma zaświadczającego fakt zaistnienia wypadku. Mogą to być np. notatka policyjna, protokół BHP czy wypis ze szpitala. Większość ubezpieczycieli wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni. Wszelkie braki w dokumentacji mogą wydłużyć czas oczekiwania na świadczenie.

Odszkodowanie za uraz lub uszczerbek na zdrowiu — podsumowanie

Odszkodowanie za uraz lub uszczerbek na zdrowiu można uzyskać w ramach ubezpieczenia NNW. Jest ono często proponowane jako dodatek do standardowej polisy na życie i zdrowie. Kosztuje niewiele, a zapewnia finansowe wsparcie w nagłych sytuacjach. Na świadczenie pieniężne z ubezpieczenia można liczyć np. po udziale w wypadku, w którym doszło do jakichkolwiek uszkodzeń ciała. Wysokość rekompensaty wylicza się na podstawie sumy ubezpieczenia określonej w umowie. Odszkodowanie stanowi procent SU określony w tabeli znajdującej się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Artykuł sponsorowany