Zespół stresu pourazowego – co to jest?

0
881
dziewczyna z zespołem stresu pourazowego
Każdy człowiek ma indywidualną granicę odporności na stres. Jej przekroczenie, np. w wyniku wystąpienia ekstremalnie stresowej sytuacji, może nieść ze sobą psychologiczne skutki | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Zespół stresu pourazowego pojawia się po przeżyciu traumatycznego wydarzenia. To zaburzenie psychiczne, dlatego też najlepszą formą leczenia w tego typu przypadkach jest odpowiednia psychoterapia. Daje ona realną szansę na powrót do normalnego, szczęśliwego życia.

Każdy człowiek ma indywidualną granicę odporności na stres. Jej przekroczenie, np. w wyniku wystąpienia ekstremalnie stresowej sytuacji, może nieść ze sobą psychologiczne skutki. Konsekwencje przeżytej traumy u człowieka bardzo często ustępują samoistnie. Jeśli jednak tak się nie stanie, nieprzyjemne dolegliwości mogą przerodzić się w typowo medyczny problem. Jednym z nich jest właśnie zespół stresu pourazowego. Sposobem radzenia sobie z takim doświadczeniem jest psychoterapia indywidualna, z której można skorzystać np. w Warszawie. Więcej informacji na temat sesji terapeutycznych znajduje się na stronie: http://strefamysli.pl/psychoterapia-indywidualna/

Zespół stresu pourazowego – kiedy się pojawia?

Zespół stresu pourazowego (PTSD, ang. posttraumatic stress disorder) to psychiczne zaburzenie rozwijające się u osób, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia. Ekstremalnie stresujące wydarzenie może dotyczyć bezpośrednio danej osoby bądź innej, jeśli związane było np. z zagrożeniem śmierci, naruszeniem fizyczności czy strachem przed doznaniem urazu. 

Najczęstsze przyczyny zespołu stresu pourazowego

PTSD jest formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie, z którym dana osoba nie jest w stanie sobie poradzić. Zespół stresu pourazowego bardzo często dotyka ludzi, którzy uczestniczyli w działaniach wojennych, doświadczyli katastrofy bądź kataklizmu żywiołowego. Wydarzenia, które również mogą doprowadzić do wystąpienia PTSD, to: brutalna napaść, tortury, porwanie, molestowanie, gwałt, przetrzymywanie w obozie koncentracyjnym, przemoc psychiczna, wypadek komunikacyjny, diagnoza nieuleczalnej choroby lub trudne doświadczenia po zażyciu psychoaktywnej substancji.

Typowe objawy PTSD

Objawy zespołu stresu pourazowego dzieli się na 3 podstawowe grupy:

  • Ponowne doświadczanie negatywnego wydarzenia, np. poprzez wspomnienia, koszmary senne, silne cierpienie psychiczne w sytuacji, gdy pozostajemy narażeni na bodźce, które przypominają traumatyczne zdarzenie.
  • Unikanie osób bądź miejsc przypominających o stresującym wydarzeniu, a nawet rozmów o nim.
  • Objawy fizyczne w postaci m.in. przewlekłych problemów ze snem, trudności z koncentracją i zapamiętywaniem, nadmiernej drażliwości, nagłych wybuchów gniewu.

PTSD może również objawiać się depresją, nadużywaniem psychoaktywnych substancji bądź zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Zdarza się, że osoby, które przeżyły traumatyczne zdarzenie, próbują popełnić samobójstwo.

Zespół stresu pourazowego – jak pomóc?

W przypadku zespołu stresu pourazowego stosuje się najczęściej terapię psychologiczną, a w niektórych przypadkach również leczenie farmakologiczne. Jedną z metod leczenia PTSD jest ekspozycja wyobrażeniowa. Polega ona na przywoływaniu wspomnień o negatywnym wydarzeniu i lęku przed nim pod okiem terapeuty. W psychoterapii indywidualnej bardzo ważna jest regularność sesji oraz wytworzenie z pacjentem więzi opartej na wzajemnym zaufaniu.


Materiał partnera zewnętrznego