Protetyka zębowa – na czym polega i jakie zabiegi obejmuje?

0
3529
Lekarz
Do leczenia protetycznego musi zakwalifikować lekarz. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Protetyka zębowa pomaga uzupełnić braki zębowe, przywracając zgryzowi jego funkcje. Wykorzystuje różne odmiany protez.

Czym jest protetyka zębowa?

Protetyka zębowa jest działem stomatologii, który ma za zadanie odtwarzać właściwą postać zgryzu. Poprzez swoje procedury wpływa również na sam wygląd zębów. Jej działania są konieczne, gdy pacjent boryka się z utratą zębów bądź doszło u niego do ich mocnego uszkodzenia, na przykład na skutek wypadku. Działania podejmuje się, gdy zawiodą wszystkie metody odbudowy znane stomatologii zachowawczej.

Leczenie protetyczne – jak przebiega?

Do leczenia protetycznego musi zakwalifikować lekarz. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ nie ma dwóch takich samych problemów, a dwa różne organizmy mogą zareagować skrajnie inaczej na te same działania. W tym celu stomatolog najpierw przeprowadza szeroki wywiad z pacjentem, a potem wykonuje szczegółowe badanie. Konieczne okazuje się badanie pantomograficzne, które pomoże oszacować aktualny stan uzębienia osoby zainteresowanej i stwierdzić, w jaki sposób można zaradzić zaistniałemu problemowi. Następnie lekarz informuje pacjenta o dostępnych możliwościach leczenia, przedstawiając mu ich efekty, a zarazem określa koszty każdej procedury. To pacjent dokonuje ostatecznego wyboru spośród opcji wskazanych przez stomatologa. Szczegółowo omówione zostają także poszczególne etapy leczenia, które należy odpowiednio rozłożyć w czasie, by okazały się w pełni skuteczne.

Rodzaje wykorzystywanych protez

Protezy wykorzystywane w trakcie zabiegu z zakresu protetyki zębowej dzielą się na stałe oraz ruchome. Pierwsze, jak łatwo się domyślić, zostają osadzone w jamie ustnej na stałe. Jako najdoskonalsze spośród nich uznaje się implanty zębowe. Przy ich wykorzystaniu ukrywa się ubytki uzębienia, a zarazem przywraca prawidłowy aparat żucia. To specjalne śruby wykonane z tytanu bądź tlenku cyrkonu, które wszczepia się w dziąsło. Przejmują one funkcje naturalnych korzeni zębowych. Jest to dosyć kosztowne, choć jednocześnie bardzo trwałe rozwiązanie.

Wśród stałych uzupełnień protetycznych znajdują się mosty protetyczne oraz wkłady koronowe. Pierwsze wykorzystuje się, gdy należy odbudować większy fragment uzębienia (w jamie ustnej brakuje kilku zębów obok siebie). Mosty tworzą połączone ze sobą korony protetyczne. Z kolei pojedyncze korony protetyczne mają za zadanie odbudować wyłącznie naturalną koronę zębową (w przypadku jej poważnego zniszczenia).

Wśród protez ruchomych wymienia się protezy częściowe oraz całkowite. Do pierwszych zaliczają się protezy szkieletowe i osiadające. Te pierwsze zostają oparte na wszczepionych implantach lub na naturalnych zębach. Protezy osiadające z kolei opiera się na błonie śluzowej. Jeśli chodzi o protezy całkowite, głównie wykorzystuje się protezy akrylowe stosowane, by uzupełnić pełny łuk zębowy.


Materiał partnera zewnętrznego